Herr Mannelig by Garmarna

Old SwedishEnglish
Bittida en morgon innan solen upprann
Innan foglarna började sjunga
Bergatrollet friade till fager ungersven
Hon hade en falskeliger tunga

"Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej"

Eder vill jag gifva de gångare tolf
Som gå uti rosendelunde
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem
Ej heller betsel uti munnen

Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf
Som stå mellan Tillö och Ternö
Stenarna de äro af rödaste gull
Och hjulen silfverbeslagna

Eder vill jag gifva ett förgyllande svärd
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridsplatsen skolen i väl vinna

Eder vill jag gifva en skjorta så ny
Den bästa I lysten att slita
Inte är hon sömnad av nål eller trå
Men virkat av silket det hvita

Sådana gåfvor jag toge väl emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
Af Neckens och djävulens stämma

Bergatrollet ut på dörren sprang
Hon rister och jämrar sig svåra
"Hade jag fått den fager ungersven
Så hade jag mistat min plåga"
Early one morning before the sun arises
Before the birds begin to sing
The mountain troll proposes to the fair young knight
and she had a false speech

"Herr Mannelig, herr Mannelig, will you marry me
for all that I'll give you so gladly?
If you want you well answer only yes or no
If you want to or not"

To you I'll give twelve fast horses
That stand in the pink grove
They never had been saddled up
nor had a bridle in their mouths

To you I'll give twelve mills
That stand between Tillo and Terno
The millstones are of the redest gold
and the wheel is silver covered

To you I'll give a gilded sword
That jingles from fifteen gold rings
And fight as much as you will,
on the battlefield you shall conquer

To you I'll give a brand new shirt
The best and lustrous to wear
It's not sewn with needle or thread
But crocheted of the whitest silk

Gifts like these I'll take so gladly
if you were a christian woman.
But I know you are the worst mountain troll
From evil spirits and devil spawn

The mountain troll ran out through the door
She wailed and shrieked so hard
"Had I gotten that fair young knight
I would lose my torment"

mountain troll


Leave a Reply